Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
Wasserkabel Baltic,  AS
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
51203053501
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
22.23 Plastmasas būvelementu ražošana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Mazs uzņēmums
Atbalsta mēķis:

Kapilārcauruļu plašu ražotne Latvijā.

Atbalsta piešķiršanas datums:
30.03.2016
Atbalsta summa:
946472.10 EUR