Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
Ventspils Grain Terminal,  AS
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
41203016397
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
52.24 Kravu iekraušana un izkraušana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Vidējs uņēmums
Atbalsta mēķis:

Spezializēta termināļa graudu kravu pārkraušanai un uzglabāšanai Ventspils brīvostā modernizācija un paplašināšana.

Atbalsta piešķiršanas datums:
20.09.2016
Atbalsta summa:
3150000.00 EUR