Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
Vitol Terminal Latvia,  SIA
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
41203019923
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
52.24 Kravu iekraušana un izkraušana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Liels uzņēmums
Atbalsta mēķis:

1.Benzīna butanizācijas iekārtu kompleksa paplašināšana

2.Tehnoloģisko cauruļvadu būvniecība

3.Automatizācijas paplašināšana

4.Tvaiku savākšanas iekārta

Atbalsta piešķiršanas datums:
25.07.2017
Atbalsta summa:
2511640.95 EUR