Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
CLEAN TRUCK POINT,  SIA
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
41203058827
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
45.2 Automobiļu apkope un remonts
45.20 Automobiļu apkope un remonts
52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Mazs uzņēmums
Atbalsta mēķis:

Lielizmēra tehnikas, mazgātavas būvniecība Kurzemes ielā 24, Ventspilī.

Atbalsta piešķiršanas datums:
28.11.2017
Atbalsta summa:
247500.00 EUR