Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
AQUATORIA V,  SIA
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
41203067209
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
10.91 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Mazs uzņēmums
Atbalsta mēķis:

Kombinētas dzīvnieku barības inovatīvas ražotnes izveide.

Atbalsta piešķiršanas datums:
28.08.2019
Atbalsta summa:
5500000.00 EUR