Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
FORPET BALTIC,  SIA
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
40203307665
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Mazs uzņēmums
Atbalsta mēķis:

Polietilentereftalāta (PET) plēves un PET produktu, kas balstīti uz putota r-PET daudzslāņu materiāla ražožanas tehnoloģiju ražotnes izveide.

Atbalsta piešķiršanas datums:
01.10.2021
Atbalsta summa:
18920000.00 EUR