Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
Armatūra,  SIA
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
44103012593
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
22.23 Plastmasas būvelementu ražošana
22.29 Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Mazs uzņēmums
Atbalsta mēķis:

Lielgabarīta stiklaplasta izstrādājumu ražotnes izveide

Atbalsta piešķiršanas datums:
15.08.2014
Atbalsta summa:
1100000.00 EUR