Kontakti

Piešķirtie nodokļu atvieglojumi

Atbalstu piešķirošā iestāde Ventspils brīvostas pārvalde
Atbalsta pasākuma atsauces numurs SA.39142(2014/X)
Atbalsta instruments Nodokļu atvieglojumi
Atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģions NUTS 2 līmenī Latvija LV00
Informācija par piešķirto valsts atbalstu
Atbalsta saņēmēja nosaukums:
Immer Digital,  AS
Atbalsta saņēmēja identifikators (reģistrācijas Nr.):
41203057037
Atbasta programmas numurs:
Darbības nozare NACE grupas līmenī:
22.22 Plastmasas iepakojuma ražošana
Uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums) atbalsta piešķiršanas brīdī:
Mazs uzņēmums
Atbalsta mēķis:

Ciparu drukas iepakojuma ražotnes izveide.

Atbalsta piešķiršanas datums:
20.04.2016
Atbalsta summa:
2251185.00 EUR