Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Viņčas iegāde grunts sūkšanas caurulei g/s „DZELME”
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /160
Iepirkuma apraksts:

Grunts sūkšanas caurules vinčas iegāde g/s „DZELME”, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).

Ar veicamo darbu izpildes specifiku iepazīties uz kuģi “DZELME”. Kuģa atrašanās vieta Ventspils osta piestātne Nr.13.

Jaunas nelietotas viņčas piegādes termiņš – 12 (divpadsmit) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

Avanss – ne vairāk kā 30% apmērā.

Garantijas laiks – 1 (viens) gads no darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Piegādes vieta kuģis “DZELME”, T: +37129347765 – Ventspils osta, piestātne Nr.13.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.10.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Dūms
Tālrunis:
63602302
E-pasts:
maris.dums@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

iepirkumi@vbp.lv

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Jaunās ielas"
Līguma priekšmets:
Viņčas iegāde grunts sūkšanas caurulei g/s „DZELME”
Līguma cena:
31 054.27
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.10.2018