Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Kuģa "UŽAVA" remonts uz starpapskati
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /50
Iepirkuma apraksts:

Kuģa "Užava" remonts uz starpapskati.

 

Remonta izpildes vieta – Latvijas Republikas ostas vai cita pretendenta piedāvātā osta.

Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas 2016.gada 12.septembrī izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.16.0120.06 PŪS kuģa „Užava” kuģošana atļauta ostas akvatorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras administrācija izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā vai uz citas valsts teritoriju (remonta izpildes vietu) un atpakaļ uz pieraksta ostu Ventspilī. Pretendents atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpilda Latvijas Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājienam abos virzienos, kā atlīdzības saņēmēju norādot Ventspils brīvostas pārvaldi. Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīša

Iepirkuma izpildes termiņi:Iepirkuma izpilde jāuzsāk 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas. Iepirkuma izpildes pabeigšana 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no darbu uzsākšanas - līguma parakstīšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
31.05.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Šobrīd netiks realizēts
Lēmuma datums:
24.07.2019