Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /90
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde 2019.gada objektā:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi

2019.gada septembris

9 mēneši

 

  • izpildes termiņš - no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzība jāuzsāk sniegt pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Pakalpojumu līgums tiek slēgts saskaņā ar pakalpojumu līguma projektu (šī nolikuma 8.pielikums).

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.09.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Tiek precizētas kvalifikācijas prasības
Lēmuma datums:
06.09.2019