Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Palīgdzinēja piegāde kuģim UŽAVA
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2020 /81
Iepirkuma apraksts:

Kapitāli remontēta dzinēja piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Pretendents var sagatavot un iesniegt piedāvājuma variantus:  

Bez vecā dzinēja atdošanas piegādātājam,

Ar vecā dzinēja atdošanu piegādātājam pret kompensāciju, nosakot laika limitu, kādā vecais dzinējs jāatdod piegādātājam.

 Dzinēja piegāde jāveic 1(viena) mēneša laikā.

Garantijas laiks – ne mazāk kā 12 mēneši (neatkarīgi no nostrādātajām darba stundām)  no piegādes brīža.

Iepirkums izsludināts elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/43974

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2020.gada 2.septembrim plkst. 1100

Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:

„Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.

Piedāvājums atklātā iepirkumā “Palīgdzinēja piegāde kuģim UŽAVA”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/81;

Neatvērt līdz 2020.gada  2.septembrim plkst. 1100,;

Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas Nr., kontaktpersona, tālrunis, e-pasts.”

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.09.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvātā līgumcena pārsniedz Ventspils brīvostas pārvaldes budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkumam
Lēmuma datums:
02.09.2020