Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas pārvaldes loču kvalifikācijas paaugstināšana un atjaunošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /33
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas pārvaldes loču kvalifikācijas paaugstināšana un atjaunošana saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums).
  2. CPV kods: 80000000-4 (Izglītības un mācību pakalpojumi).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 23 (divdesmit trīs) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža. Apmācībām jānotiek laika periodā no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.maijam.
  5. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 22.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55267

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
22.04.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
13.04.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Roberts Puriņš
Tālrunis:
26569571
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 22.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Latvijas Jūras akadēmija
Līguma priekšmets:
VBP loču kvalifikācijas paaugstināšana un atjaunošana
Līguma cena:
15000
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
06.05.2021