Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Gaiss-gaiss siltumsūkņa uzstādīšana Dzintaru ielā 35, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /129
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. numurs 26159886, e-pasta adrese [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Gaiss-gaiss siltumsūkņu uzstādīšana Dienvidu mols 4, Ventspilī saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un Darbu tāmēs (2.pielikums) noteikto.

CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma līguma izpildes vieta: Dzintaru iela 35, Ventspils.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža. Darbi jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Iekārtu garantijas laiks: ne mazāk kā 24 mēneši no brīža, kad parakstīts iekārtu pieņemšanas-nodošanas akts par iekārtu uzstādīšanu.

Avanss ne vairāk kā 50 % no  līgumcenas.

Ieinteresētais piegādātājs pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus var veikt Objekta apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: Īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītājs  Andis Jansons, e-pasts: [email protected], m.t.nr.: +371 26159886.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 23.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
23.12.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 23.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Samrode"
Līguma priekšmets:
Gaiss-gaiss siltumsūkņa uzstādīšana Dzintaru ielā 35, Ventspilī
Līguma cena:
8 922.05
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.12.2022