Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils Loču torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5, Ventspilī”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /86
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils Loču torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5, Ventspilī“ saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā noteikto (1.pielikums).

CPV kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:

  1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
  2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā  90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no būvprojekta minimālā sastāvā apstiprināšanas būvvaldē.
  3. Termiņā neietilpst laika posms, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un/vai būvprojektam tiek veikta ekspertīze (ja nepieciešams).
  4. Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu tiek slēgts saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 8.pielikums).

Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.

 

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 28.septembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.09.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
06.09.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Ingars Pazņikovs
Tālrunis:
29403641
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 28.septembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 28.septembrī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Pilnsabiedrība „ZGT”
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils Loču torņa atjaunošanas būvdarbi, Dienvidu mols 5, Ventspilī”
Līguma cena:
17770
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
04.01.2024