Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /10
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Uldis Mucenieks, tālrunis 26358771, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Marķētas dīzeļdegvielas (dīzeļdegvielai sēra saturs nepārsniedz 0,1 masas procentus) piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām.
 2. CPV kods: 09134220-5 (Dīzeļdegviela (EN 590)).
 3. Iepirkuma izpildei:
  1. Jānodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiem dīzeļdegvielas saņemšanu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
  2. Dīzeļdegvielai jāatbilst 2000.gada 26.septembra MK noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām.
  3. Dīzeļdegvielai jābūt marķētai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par akcīzes nodokli” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa  likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”.
  4. Dīzeļdegvielai sēra saturs nedrīkst pārsniegt 0,1 masas procentus.
  5. Piegādes apjoms vidēji līdz 10 tonnām mēnesī (var būt mazāk vai vairāk).
 4. Piegādes izpildes vieta – Ventspils brīvostas teritorijā.
 5. Pretendentiem piedāvājumā jāuzrāda dīzeļdegvielas piegādes veids (stacionāra iekārta, peldošais bunkerētājs, autotransports).
 6. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu, ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl uz 1 (vienu) gadu.
 7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 15.februāra plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.02.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
25.01.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Uldis Mucenieks
Tālrunis:
26358771
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 15.februāra plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “STRAUJUPĪTE”
Līguma priekšmets:
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas kuģiem (līgumcena par 1 tonnu)
Līguma cena:
923.97
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.03.2024