Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /22
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī” saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā noteikto (1.pielikums).
 2. CPV kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
 3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 4. Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:
  1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai jāveic 7 (septiņu) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
  2. Būvdarbu autoruzraudzība. Objekta būvdarbu veikšanas laiks – orientējoši 12 mēneši (saskaņā ar nolikuma 3.2.pielikumu), neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
  3. Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu līgums tiek slēgts saskaņā ar projektēšanas līguma projektu (nolikuma 8.pielikums). Autoruzraudzības darbu līgums tiek slēgts saskaņā ar autoruzraudzības līguma projektu (9.pielikums).
  4. Būvdarbu autoruzraudzība jāuzsāk uzreiz pēc autoruzraudzības līguma parakstīšanas. Par autoruzraudzības darbu uzsākšanu tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu līguma noslēgšanas.  
 5. Avanss nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās projektēšanas līgumcenas.
 6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 10.aprīļa plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.04.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
20.03.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agnese Sarma
Tālrunis:
29772484
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 10.aprīļa plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „BALTS UN MELNS”
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam “Ēkas atjaunošana K.Valdemāra ielā 14, Ventspilī
Līguma cena:
56000
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
27.05.2024