Kontakti

Publiskie iepirkumi

Numurs Nosaukums Veids Statuss
VBOP-2010-105Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes kuģiemAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP-2010-108Kredītlīdzekļu piesaiste ražošanas ēkas Nr.2 būvniecībai Kustes dambī 30A, VentspilīAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP-2010-75Ventspils brīvostas sauskravas termināļa būvniecībaAtklāts konkurssPārtraukts
VBOP-2010-120Ventspils brīvostas kokmateriālu pārkraušanas termināļa 1.kārtas tehniskā projekta korekcijasSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-122Zemesgabala Dzintaru ielā 102/35a, Ventspilī kadastrālā uzmērīšanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-114Ostas aizsardzības plāna sagatavošana un iesniegšana LJACenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-116Zemesgabala Ostas mežs 1 un Rūpniecības ielā 18, Ventspilī kadastrālā uzmērīšanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-117Zemesgabala Depo iela Ventspilī kadastrālā uzmērīšanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-126Rezerves daļu (sajūgu 4 gab.) piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-125Kuģa "Rota" remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-121Iebrauktuves uz Ventspils brīvostas piestātni Nr.12 paplašināšanaSarunu procedūraNoslēdzies
VBOP-2010-64Pievadceļu rekonstrukcija VB teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2010.gadā-2.kārtaAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP-2010-100Autoruzraudzības darbu izpilde objektā "Medņu ielas rekonstrukcija posmā no glābšanas stacijas līdz stāvlaukumam Dienvidu molā 5, Ventspilī"Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-82Ventspils brīvostas pārvaldes pieteikuma izstrāde Eiropas jūras ostu organizācijas apbalvojumu par ostu integrēšanu sabiedrībā konkursam 2010Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-764 gab. ugunsboju diožu gaismas aparātu E822 piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-119Kuģa "Dzelme" remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-942 gab. krasta ugunszīmju piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-90Apvedtilta Ventspilī pāri Ventas upei ikgadējā apsekošanaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-80Darba programmas (Terms of Reference – ToRs) izstrādi projekta “Gotlande – Ventspils – Sāremā savienojums ilgtspējīgai attīstībai” 2.darba paketei (WP2) „Pētījums par starpreģionāliem transporta risinājumiem: jūras transporta ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana un transporta tīkla izveides veicināšana reģionā”.Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-96Monitoringa ziņojums par spēkā esošo Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma un attistības programmas īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidiCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-115Peldošo piestātņu (2 gab.) remonts un koka klāja seguma nomaiņaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-106Krasta matrožu ēkas fasādes remonts (Dzintaru 66, Ventspilī)Cenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-113Kuģa "Skauts" dokošanas un remonta darbiCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-109Kuģim "Dzelme" dzinekļu DKK (2 gab.) mezglu un detaļu demontāža un konservācijaCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-111Kuģa "Dzelme" remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-107Dienvidu mola remonta darbiCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-110Loču kuģa "Ronis" remontsCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-51Ārkārtas padziļināšanas darbi Ventspils brīvostāAtklāts konkurssNoslēdzies
VBOP-2010-77Elektriskās taures LP75 piegādeCenu aptaujaNoslēdzies
VBOP-2010-88Loču kuģu "Ronis" un "Kaija" remontsCenu aptaujaNoslēdzies