2020.gada 02.aprīlis

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 02.aprīļa ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par izmaiņām Ventspils brīvostas pārvaldes amatu sarakstā.