2020.gada 04.augusts

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 04.augusta ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par Rūpniecības ielas seguma atjaunošanu posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī.