2020.gada 06.oktobris

Ventspils brīvostas valdes 2020.gada 06.oktobra ārkārtas sēdes dienas kārtība:

  1. Par SIA „VLD GROUP” iesniegumu.