Ventall Termināls

Kravu veidi: 
ķīmiskie produkti;
naftas produkti;
Darbība uzsākta: 
2004

Ventall Termināls, SIA ir VK Tranzīts holdinga daļa un nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu kuģos. Terminālim ir cauruļvads, kas aprīkots ar virzuļa pieņemšanas/ palaišanas kamerām. Tas dod iespēju veikt kuģu iekraušanu ar minimālu naftas produktu atlikumu terminālī.

Pārkraušanas jauda Līdz 2 000 000 milj. tonnu gadā
Kravas uzglabāšana
  • septiņi rezervuāri (2 x 3000 m3, 5 x 20 000 m3) ar kopējo ietilpību 106 000 m3;
  • trīs dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes ar 66 dzelzceļa cisternu izliešanas vietām.
Kuģu kravnesība DWT    

40 DWT un 60 DWT

2 dziļūdens piestātnes

 

Kontakti:

Adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63660703
E-pasts: [email protected]