Ventall Termināls

Kravu veidi: 
ķīmiskie produkti;
naftas produkti;
Darbība uzsākta: 
2004

SIA Ventall Termināls ir VK Tranzīts holdinga daļa un nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu kuģos. SIA Ventall Termināls Ventspils brīvostā nomātā kopējā platība ir 71051 m². Terminālis spēj apstrādāt līdz 2 000 000  tonnu kravu gadā. Termināļa īpašumā ir septiņi rezervuāri (2 x 3000 m³, 5 x 20 000 m³) ar kopējo ietilpību 106 000 m³, kā arī trīs dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes ar 66 dzelzceļa cisternu izliešanas vietām. Divās dziļūdens piestātnēs iespējams apkalpot kuģus ar 40 DWT un 60 DWT kravnesību.

Adrese: 
Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 60703
Fakss +371 636 60867
E-pasts: office@vent-all.lv
www.vktranzits.lv/lv/ventall