Vitol Terminal Latvia

Kravu veidi: 
gaišie naftas produkti;
jēlnafta;
šķidrie ķīmiskie produkti;
spirti;
Darbība uzsākta: 
1961

SIA Vitol Terminal Latvia ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā. Uzņēmums strādā pēc augstākajiem starptautiskajiem drošības un kvalitātes standartiem, pieņemot un uzglabājot naftas produktus un pārkraujot tos kuģos no dažādām pasaules valstīm.

Sniegtie pakalpojumi: kravu saņemšana, uzglabāšana, pārkraušana, kravas ekspedīcija.

Pašlaik SIA Vitol Terminal Latvia veic sekojošas darbības:

 • kravas pieņemšana pa cauruļvadiem, pa dzelzceļu, no tankkuģiem;
 • kravas pārkraušana tankkuģos, dzelzceļa cisternās, autocisternās;
 • kravas pārkraušana no tankkuģa uz tankkuģi;
 • sašķidrinātas naftas gāzes pieņemšana (piem. butāns, izobutāns) pa dzelzceļu un sajaukšana ar naftas produktu;
 • naftas produktu sajaukšana;
 • dažādu piedevu pievienošana naftas produkta kvalitātes uzlabošanai;
 • muitas un akcīzes noliktavas.

                                 

VLT priekšrocības: tvaiku savākšanas iekārtas, butanizācijas mezgls, piedevu stacija un kravu sajaukšana.

Pārkraušanas jauda

Dzelzceļš.

Terminālis var apstrādāt līdz 400 v/c diennakti (ap 22 000 t naftas produkta).

Kuģa izkraušana : līdz 4000 m3/h.
Kuģa iekraušana:

 • dīzeļdegviela - max 4500 m3/h;
 • benzīna grupas produkti un jēlnafta - max 2000 m3/h, vienlaicīgi varam apstrādāt 2 tankkuģus ar kopējo kraušanas ātrumu līdz 4000 m3/h.
Kravas uzglabāšana

106 rezervuāri - 1 196 000 m3:

 • 4 rezervuāri - 50 000 m3
 • 31 rezervuārs - 20 000 m3
 • 5 rezervuāri - 10 000 m3
 • 65 rezervuāri - 5000 m3
 • 1 rezervuārs - 1000 ms
Kuģu kravnesība DWT

 LR1, LR2, un Suezmax grupu tankkuģi.

 • 2 muliņi – var vienlaikus apkalpot 4 tankkuģus
 • 15 m – maksimālā kuģa iegrime
 • 45 m – maksimālais platums
 • 270 m – maksimālais garums
Dzelzceļš

Kravas pārkraušanai paredzētas 2 divpusējas dzelzceļa cisternu estakādes (vienlaicīgi var izkraut līdz pat 124 dzelzceļa vagonu cisternām).

Viena no šīm estakādēm ir paredzēta 10 dzelzceļa gāzes cisternu vienlaicīgai noliešanai un viena 14 dzelzceļa vagonu cisternu vienlaicīgai uzpildei.

Autocisternas

Iespējama vienlaicīga divu autocisternu uzpilde.

Kontakti:

Adrese: Talsu iela 75, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: (+371) 63664090
E-pasts: [email protected]