Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2018 /42KF
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī”.

Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu “Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī būvprojekta izstrādei” (4.pielikums) un autoruzraudzības piedāvājumu objektam “Krasta nostiprinājuma pārbūve zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, 27/11A, 27/11B, Ventspilī” (3. un 3.1.pielikums).

Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi: 1.posms - Būvprojekta izstrāde: Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā un būvatļaujas saņemšana 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas; Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 1 (viena) mēneša laikā no būvatļaujas saņemšanas. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām.

2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana: Objekta būvdarbu veikšanas laiks – orientējoši 8 (astoņi) mēneši (saskaņā ar 3. un 3.1.pielikumu).

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.04.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Netiks realizēts
Lēmuma datums:
27.03.2020