Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K. Valdemāra ielā, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /134
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K. Valdemāra ielā, Ventspilī

2018.gada septembris

3 mēneši

 

nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;

fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;

ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.08.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Volts-1"
Līguma priekšmets:
10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K. Valdemāra ielā, Ventspilī - 1.kārta
Līguma cena:
7 020.61
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.11.2018