Kuģa tauvošana

Tauvošanas pakalpojumus nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu tauvotāju grupa.

Kuģa tauvošanas pakalpojumi tiek iekļauti pieteikumā par kuģa ievešanu, izvešanu vai pārtauvošanu. 

Pieteikumu var iesniegt pa e-pastu: kust_dienests@vbp.lv vai klātienē K.Valdemāra iela 14, Ventspilī.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni: +371 63621040 vai +371 26329655.

Maksas apmēri par tauvošanas darbu pakalpojumiem norādīti Ventspils brīvostas maksās.