Kuģa tauvošana

Tauvošanas pakalpojumus nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu tauvotāju grupa.

Kuģa tauvošanas pakalpojumi tiek iekļauti pieteikumā par kuģa ievešanu, izvešanu vai pārtauvošanu. 

Pieteikumu var iesniegt:

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni: (+371) 63621040 vai (+371) 26329655.

Maksas apmēri par tauvošanas darbu pakalpojumiem norādīti Ventspils brīvostas maksās.