Kustes dambis 30A Korpuss Nr.1

Zemes gabals un atrašanās vieta
 • Zemes gabala platība: 1,7 ha
 • Pieejamas publiskās auto stāvvietas (darbiniekiem) tiešā zemesgabala tuvumā
 • Pieejams sabiedriskais transports
 • Attālumi: līdz pilsētas centram 5 km, līdz prāmju/konteineru universālajam ostas terminālim 4 km, līdz E22 autoceļam Ventspils  - Rīga 1,4 km
 • Pieejams SEZ status
Telpu tehniskā informācija
 • Telpu platība: 7300 m2, tai skaitā:
  • ražošanas telpas: 6450 m2;
  • biroja telpas: 565 m2;
  • palīgtelpas: 285 m2.
 • Brīvais augstums ražošanas telpās: 6 m
 • Grīdas nestspēja ražošanas telpās: 4t/m2
 • Pieejamās elektroenerģijas jaudas: 3000 kW; 2x1600 kVA
 • Pilsētas centralizētā siltumapgāde
Izmaksas un nomas noteikumi
 • Ēkas nomas maksa: ne zemāk par 3,33 EUR/m2/mēnesī + PVN
 • Zemes nomas maksa: 0,5% no kadastrālās vērtības gadā (~0,022 EUR/m2/gadā)
 • Komunālie maksājumi – nomniekam pašam jāslēdz līgumi ar attiecīgajiem pakalpojuma sniedzējiem, vienojoties par tarifiem