Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parks Nr.7, Ventspils”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 / 136 ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde objektā:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parks Nr.7, Ventspils

2018.gada septembris

3 mēneši*

 

*neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no  būvuzraudzības līguma noslēgšanas brīža  līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Būvuzraudzība jāuzsāk sniegt pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas. Pakalpojumu līgums tiek slēgts saskaņā ar pakalpojumu līguma projektu (šī nolikuma 7.pielikums).

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītāja pārstāvim 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 04.septembra  plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
04.09.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Venceg"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parks Nr.7, Ventspils”
Līguma cena:
9 799.98
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.11.2018