Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /180 ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

Iepirkuma izpildes termiņš:

Objekta nosaukums

Orientējošais līguma noslēgšanas laiks

Būvdarbu

izpildes laiks

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

2019.gada 21.janvāris

līdz 2020.gada 31.janvārim

 

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Iepirkumā paredzētie darbi tiek īstenoti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Nr. 3.1.1.5./16/A/012, ietvaros.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 02.janvāra plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
02.01.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
30.11.2018
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Ostas celtnieks"
Līguma priekšmets:
Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Līguma cena:
7 700 005.99
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.01.2019