Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2018 /166 ERAF
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS “Swedbank”, HABALV22

Bankas konts

LV52HABA0001402039422

 

Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde objektā:

Objekta nosaukums

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks

Būvdarbu izpildes termiņš

Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

2019.gada 21.janvāris

līdz 2020.gada 31.janvārim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvuzraudzības izpildes termiņš - no  būvuzraudzības līguma noslēgšanas brīža  līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Būvuzņēmējam jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc objekta būvdarbu pabeigšanas.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2019.gada 28.janvāra  plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Ar tehnisko projektu papīra formātā Pretendenti var iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldes telpās Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku Ingaru Pazņikovu (tālrunis 63602324, e-pasts: ingars.paznikovs@vbp.lv).

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2019.gada 28.janvāra plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.01.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Māris Petrovskis
Tālrunis:
63602320
E-pasts:
maris.petrovskis@vbp.lv; iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "Isliena V"
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības darbu izpilde objektā "Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība VATP"
Līguma cena:
45818
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
26.02.2019