Par ostu

Neaizsalstošā Ventspils osta ir viena no vadošajām ES dziļūdens ostām Baltijas jūras austrumu piekrastē. Atbilstoši klientu importa un eksporta mērķiem — galvenokārt ES, NVS un Āzijas reģionos — mēs radām multimodālu transporta risinājumu infrastruktūru ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai.

Ventspils osta — izdevīgs savienojums transporta plūsmā starp ES un NVS valstīm

Ventspils atrodas Eiropas TEN-T transporta pamattīklā un vēsturiski kalpo par stratēģisku Krievijas un NVS valstu eksporta preču tranzīta mezglu ķimikāliju, kālija sāls, akmeņogļu, graudu, ģenerālkravu, ro-ro un citu kravu pārvadājumiem. Šodien Ventspils ir multimodāla Latvijas osta jebkurai kravai ar ~30 miljonu tonnu ikgadēju kravu apgrozījumu un pievilcīgākajām ostas maksām Baltijā. Neaizsalstošās ostas tehniskie parametri ļauj mums visu gadu apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos kuģus.

Ostas tehniskie parametri

Ostas akvatorija ārējo līniju koordinātes
57° 20,9' N, 021° 29,3' E
57° 25,4' N, 021° 22,6' E
57° 32,3' N, 021° 30,3' E
57° 26,3' N, 021° 36,0' E
Kopējā ostas teritorija (ha) 2 451,39
Ostas akvatorija (ha) 242,60 
Brīvās rūpnieciskās platības (ha) 700
Maksimālais dziļums (m) 17,5
Maksimālā kravnesība — DWT  150 000 
Maksimālā iegrime — lejamkravas, beramkravas (m) 15
Maksimālā iegrime — ģenerālkravas, ro-ro, konteinerkravas (m) 14,1
Piestātņu skaits 57
Piestātņu kopējais garums (m) 10 910
Maksimālais kuģu garums — lejamkravas, beramkravas (m) 275
Maksimālais kuģu garums — ģenerālkravas, ro-ro, konteinerkravas (m) 240
Kopējais šķidro kravu uzglabāšanas tvertņu apjoms (m³) 1 500 000 

 

Mēs esam novērtēti

FDI-intelligence-financial-times-port-of-ventspils, invest in ventspils

Britu laikraksta Financial Times izdevums fDi Intelligence publicējis pētījumu par „2017. gada globālajām brīvajām zonām.” Pētījumā augsti novērtēta Ventspils brīvosta, kurai ir piešķirtas trīs speciālbalvas – par loģistiku, par infrastruktūras attīstību un ieguldīto darbu pārrobežu sadarbības veicināšanā.  

FDI Intelligence balvas ir vērā ņemams novērtējums 2002. gadā mērķtiecīgi uzsāktajam Ventspils industrializācijas procesam. Ventspils pašvaldības un brīvostas īstenotās aktivitātes ir devušas rezultātu – 12 gadu laikā rūpnieciskās produkcijas izlaides rādītāji Ventspilī palielinājušies 21 reizi, bet eksporta apjoms palielinājies pat 40 reizes.

Kravu apgrozījums Ventspils Brīvostā