Kontakti

Rūpnieciskās platības un telpas

Industriālo projektu īstenošanai mēs investoru interesēs piemeklējam ražošanas telpas un atbilstošus, ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām aprīkotus, zemesgabalus.  Sazinieties ar mums, ja vēlaties rast labāko zemes un telpu risinājumu Jūsu uzņēmumam! info@investinventspils.lv

Teritoriju noma rūpnieciskās ražošanas uzsākšanai

Patlaban Ventspils ostā līdzās jau esošajām rūpnieciskajām teritorijām vairāk nekā 500 hektāru ir paredzēti jaunu industriālo projektu īstenošanai. Ražošanas uzsākšanai ir iespējams izmantot sagatavotus zemes gabalus industriālajos parkos no 1 līdz 100 hektāru platībā ar iespēju vajadzības gadījumā tos paplašināt.

Rūpniecisko objektu attīstībai mēs piedāvājam ilgtermiņa sadarbību — zemes nomas līgumus līdz 45 gadiem ar iespēju tos pagarināt uz vēl tādu pašu periodu, saglabājot nomas līguma pēdējā dienā spēkā esošos noteikumus. Nomas līguma darbības laikā, nomājot industriālo telpu vai ražošanas ēku, ir iespējams vienoties arī par uzņēmuma attīstībai nepieciešamas papildu infrastruktūras izveidi. Zemi un ražošanas ēku iespējams iegādāties arī savā īpašumā.

Rūpnieciskajai darbībai aprīkoto teritoriju nomas maksa nepārsniedz ~ 0,25–0,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis par zemi.

Rūpniecības veicināšana Ventspilī ir viena no mūsu prioritātēm. 15 gadu laikā, kopš sākts mērķtiecīgs darbs industriālo zonu attīstībā, mēs esam piesaistījuši vairākus desmitus Latvijas un ārvalstu ražojošos uzņēmumus, kopā radot 1400 jaunas darbavietas.

Investoriem piedāvājam gatavas ražošanas ēkas, ko uzņēmums var nomāt par konkurētspējīgu nomas maksu. 15 gadu laikā mēs esam uzcēluši 8 ražošanas ēkas, bet tuvāko divu gadu laikā, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, plānojam uzbūvēt vēl 3 jaunas ražošanas ēkas.

Telpas nomai Ganību ielā 103

Ēkas parametri:

  • Telpu platība: ~ 4100 m2;
  • Ražošanas daļa: ~ 3800 m2;
  • Biroju platība: ~300 m2;
  • Augstums: 7m;
  • Grīdas nestspēja ražošanas telpās 7 t uz kvadrātmetru;
  • Ēkas nomas maksa: 4,06 EUR/m2 plus PVN mēnesī;
  • Pieejamā elektroenerģijas jauda: 1MW;
  • Ēku iespējams pielāgot nomnieka prasībām;
  • Pieejams specialās ekonomiskās zonas statuss;
  • Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2020. gadā.

Plānotais aprīkojums: Iežogota ražošanas ēka ar 18 autostāvvietām. Elektroapgāde 1MW apmērā, fasādes un teritorijas apgaismojums, ūdensapgāde, kanalizācija un to pieslēgums pie pilsētas centralizētajām komunikācijām, apkure, ventilācija un kondicionēšana. Ventilāciju paredzēts izstrādāt atbilstoši normām un prasībām, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi un nosūci atbilstoši nomnieka nepieciešamajiem ražošanas un sadzīves procesu apjomiem. Tiks uzstādīta automātiskā ugunsdrošības signalizācija, kā arī būs pieejami telekomunikāciju pieslēgumi, izmantojot optisko kabeli.

Uzņēmumi Ventspils Brīvostā

hidraulikas un pneimatikas detaļu ražošana;
elektronikas sistēmu un to komponentu ražošana;