Kontakti

Transporta savienojumi

Connectivity, the Freeport of Ventspils, transport connection between the EU, CIS and Central Asia, Ventspils – Nynäshamn (Sweden), Ventspils - Travemünde (Germany), E-22 Motorway Connection, East-West Railway Corridor Connection, Air Traffic of Ventspils

Mēs atrodamies izdevīgā ES, NVS un Centrālās Āzijas reģionu transporta savienojumu punktā un esam viens no Austrumu–Rietumu tranzīta koridora un Eiropas nozīmes TEN-T transporta pamattīkla savienojumu mezgliem Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Augsts apkalpošanas līmenis mums nozīmē spēju piedāvāt klientu pieprasījumam atbilstošu infrastruktūru — efektīvus transporta ceļus un to kombinācijas gan globālajā, gan reģionālajā pārvadājumu ķēdē.

Kāpēc Ventspils?

Ventspils ir TEN-T transporta pamattīkla osta ES ziemeļu daļā. Mēs piedāvājam uzņēmumiem kompleksu transporta risinājumu iespējas, izmantojot jūras, autoceļu, dzelzceļa un avio satiksmes savienojumus. Ventspils ir savienota arī ar Krievijas naftas cauruļvadu sistēmu Polocka–Ventspils, kuras kopējā jauda ir 6 000 000 tonnu gadā.

Baltic Sea Port of Ventspils Connectivity Map

E-22 autoceļu un Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora savienojumi

Baltic Sea Port of Ventspils Connectivity Europe, CIS

Vienotā 1520 mm Latvijas dzelzceļa sistēma, kas savieno Ventspili ar Baltijas un NVS valstīm, un vienota autokravu pārvadājumu sistēma ir pilsētas tranzīta attīstības priekšrocības. 

Caur Ventspili ved Eiropas nozīmes divjoslu E-22 autoceļš (Lielbritānija–Nīderlande–Vācija–Zviedrija/ Norčēpinga–Ventspils–Rīga–Krievija / Maskava).  Efektīvs loģistikas tīkls no Ventspils sniedzas arī līdz pārējām Baltijas un NVS valstīm.

Ventspils ir Eirāzijas transporta sistēmā integrētā Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora sastāvdaļa. Tas savieno Eiropu un Āzijas reģionus ar Baltijas jūras ostām un ir viens no noslogotākajiem satiksmes savienojumiem Baltijā. Dzelzceļa pārvadājumu maksimālā jauda ir 34 000 000 tonnu gadā.

Prāmju satiksme ar Vāciju un Zviedriju

Ferry Traffic,Freight, Passenger from Baltic Sea Port of Ventspils

Viens no pasaulē lielākajiem prāmju operatoriem ar plašāko līniju tīklu Eiropā Stena Line ik nedēļu nodrošina 2 regulāras prāmju līnijas no Ventspils uz Zviedriju un Vāciju.

Ventspils –Nīneshamna (Zviedrija, 58 km no Stokholmas, 545 km no Oslo) kursē 8 reizes nedēļā. Ātrākais jūras ceļš savieno Stokholmu, Zviedrijas centrālo daļu un Norvēģijas saimnieciskās darbības centrus ar Latviju, no kurienes pa sauszemi iespējams sasniegt arī Krieviju, pārējās NVS valstis un tālākus reģionus.

Ventspils –Traveminde (Vācija, 84 km no Hamburgas, 330 km no Berlīnes) kursē 1 reizi nedēļā un nodrošina regulāras kravu piegādes Vācijas tirgum.

Ventspils avio satiksme

Latvian airport, special economic zone, Latvia port

Ventspils brīvostas teritorijā atrodas Ventspils lidosta, kas specializējas vispārējas aviācijas lidojumu apkalpošanā. Lidlauks ir sertificēts vizuālajiem lidojumiem diennakts gaišajā un tumšajā laikā. Lidlauka tehniskie parametri  viens 1298 m garš un 32 m plats asfaltbetona seguma skrejceļš  ļauj apkalpot gaisa kuģus, kuru maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 30 tonnas. Ventspils lidostā darbojas arī pasažieru terminālis, tiek nodrošināta meteoroloģiskā dienesta informācija (ATIS), kā arī 24 stundas diennaktī ir pieejama aviācijas degviela.

Ventspils lidostai pieguļošajā teritorijā ir pieejamas brīvas platības jaunu uzņēmumu un ražotņu izvietošanai.

Ventspils atrodas ~175 kilometru attālumā jeb 2 stundu braucienā no Latvijas lielākā gaisa satiksmes centra — Starptautiskās lidostas Rīga (RIX).