Saņemta būvatļauja Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes stiprināšanai

25/11/2014
Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi būvatļauju Nr.14-8/BP objektam „Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta stabilitātes nostiprināšana”. Darbus plānots veikt pie 2.un 3.ostas piestātnes Ventspilī, Dzintaru iela 51B un Dzintaru iela 51/3.

Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.2 un Nr.3 pēdējā rekonstrukcija veikta 1998. un 1999.gadā. Lai nodrošinātu esošo piestātņu stiprību un noturību, šobrīd nepieciešams veikt remontdarbus. Projektā paredzēta atslodzes plātnes izveidošana abu piestātņu aizmugures laukumu zonā.

Ventspils brīvostas pārvalde jau šī gada aprīlī izsludināja atklātu konkursu būvdarbu veikšanai, bet pretendentu pārsūdzību dēļ Iepirkumu uzraudzības birojs vēl nav pieņēmis lēmumu par atļauju slēgt līgumu.

Projekta „Ventspils ostas Ventas upes kuģošanas kanāla krasta nostiprinājuma — piestātņu Nr. 2 un Nr. 3 — pastiprināšana” īstenošanu līdzfinansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.