Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Gāzes apkures katla uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A, Ventspilī
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /55
Iepirkuma apraksts:
  1. Pazemes sašķidrinātās naftas gāzes apkures katla, tā apsaistes un dūmvada uzstādīšana katlu mājā Kustes dambī 30A, Ventspilī;
  2. Ar veicamo darbu izpildes vietu var iepazīties Kustes dambī 30A, Ventspilī.
  3. Darbu veikšanas termiņš – 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
  4. Avanss – ne vairāk kā 20% apmērā.
  5. Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
03.06.2019
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Ingars Pazņikovs
Tālrunis:
63602324
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
Lēmuma datums:
13.06.2019