Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2019 /134
Iepirkuma apraksts:

Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi.

Iepirkumā paredzētie un izpildāmo darbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma pielikumā Nr.8, kurš kopā ar apgaismojuma sistēmas apsaimniekošanas un lietošanas instrukciju (nolikuma pielikums Nr.9) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un darba izpilde

Darbi orientējoši jāuzsāk 2020.gada janvārī.

Līguma darbības laiks ir 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Pusēm vienojoties līguma termiņš var tikt pagarināts vēl uz 1 (vienu) mēnesi.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.01.2020
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Didzis Grieze
Tālrunis:
63602318
Papildu informācija:
Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Piedāvājums neatbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām
Lēmuma datums:
10.01.2020