Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /68
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, tālr. numurs 63607500,    e-pasta adrese: iepirkumi@vbp.lv; normunds.kornijanovs@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu ātru sanesumu likvidēšanu saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikumu). Iespējamais darbu apjoms – no 100’000 m3 līdz 600’000 m3 grunts.
  2. CPV kods: 45252124-3 (Bagarēšanas un sūknēšanas darbi).
  3. Iepirkumā paredzēto darbu veidi, to apjomi norādīti Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un iepirkuma izpildei.
  4. Par Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbiem tiks slēgta vispārīgā vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ar visiem Pretendentiem (ja vien tas būs iespējams), kuri atbildīs Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
  5. Vienošanās darbības laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās noslēgšanas brīža.  Pasūtītājs patur tiesības pagarināt iepirkuma līgumu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
  6. Izpildes vieta: Ventspils brīvostas akvatorija.
  7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 19.augustam plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60773

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
19.08.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
20.07.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
63607500
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 19.augustam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Personu apvienība SIA Aquatex, reģ.nr. 40003408974, Hegemann GmbH, reģ.nr. HRB27839
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi
Līguma cena:
3.86
Līguma valūta:
EUR/m3
Līguma noslēgšanas datums:
18.10.2021