Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /82
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. numurs 26159886, e-pasta adrese andis.jansons@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām. Prognozējamais elektroenerģijas patēriņš – 300 000 kWh mēnesī.

CPV kods: 09300000-2 (Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija)

Līguma izpildes termiņš: Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo divos variantos:

  • 1.variants - Līgumcena, EUR/ 1 kWh , kas sastāv no Nord Pool Spot Latvijas zonas biržas ikstundas cenas, kurai piesaistīts uzcenojums;
  • 2.variants – Fiksēta līgumcena, EUR/ 1 kWh.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 15.septembrim plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/62559

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
15.09.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
31.08.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 15.septembrim plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Nepieciešams noteikt īsāku piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
Lēmuma datums:
01.09.2021