Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Siltummezgla izbūve Kr. Valdemāra ielā 2, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /96
Iepirkuma apraksts:

 

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

iepirkumi@vbp.lv

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. numurs 26159886, e-pasta adrese andis.jansons@vbp.lv, iepirkumi@vbp.lv

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Siltummezgla izbūve Kr. Valdemāra ielā 2, Ventspilī saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 7.pielikumā, kas kopā ar tehnisko dokumentāciju (šī nolikuma 8.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.

Būvdarbu izpildes vieta: Kr. Valdemāra iela 2, Ventspils.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma izpildes termiņš: 2 (divi) kalendārie mēneši no darbu uzsākšanas brīža.

Garantijas laiks: ne mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pretendentam pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus, jāapseko Objekts un jāsastāda objekta apsekošanas akts. Par objekta apsekošanu informācijai tālrunis: +371 26159886, Ventspils brīvostas pārvaldes ēku pārzinis Andis Jansons, e-pasts: andis.jansons@vbp.lv.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 8.oktobrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64010

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.10.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
28.09.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
iepirkumi@vbp.lv
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 8.oktobrim plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Ostserviss” (akts par izpildi)
Līguma priekšmets:
Siltummezgla izbūve Kr. Valdemāra ielā 2, Ventspilī
Līguma cena:
6 428.37
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
01.01.1970