Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2021 /115
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, t. 29342131, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana Ventspils brīvostā (saskaņā ar 1.pielikumu).

Peldošo navigācijas līdzekļu (ugunsboju un stoderu) noņemšana un izvietošana noteiktās vietās saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta publikāciju UGUNIS UN ZĪMES LATVIJAS REPUBLIKAS ŪDEŅOS. Kopā gada laikā ar Izpildītāja peldlīdzekli un apkalpi paredzēts apkalpot 31 peldošo navigācijas līdzekli Irbes šaurumā, Vinkova, Bezimjannaja sēkļos un ostas akvatorijā (27 ugunsbojas un 4 stoderes).

CPV kods: 50246200-3 (boju tehniskās apkopes pakalpojumi).

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Līgums tiks slēgts uz 1 (vienu) kalendāro gadu, ar iespēju pagarināt uz vēl 1 (vienu) gadu.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2021.gada 7.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Iepirkums izsludināts Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS):

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/66989

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
29.11.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normuns Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 7.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”
Līguma priekšmets:
Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana
Līguma cena:
44919
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
13.01.2022