Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2021 /135
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Ugunsboju bateriju piegāde. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

 

1.daļa – Ugunsboju baterijas (15 gb.) ar sekojošiem parametriem:

Diametrs

līdz 220 mm

Augstums

līdz 1100 mm

Spriegums

18 v.

Ietilpums

ne mazāk kā 450 Am/h

Vides temperatūra

-200C +450C

 

2.daļa – Ugunsboju baterijas (15 gb.) ar sekojošiem parametriem:

Diametrs

līdz 220 mm

Augstums

līdz 1100 mm

Spriegums

18 v.

Ietilpums

ne mazāk kā 550 Am/h

Vides temperatūra

-200C +450C

Pretendentam ir tiesības sagatavot piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par visu iepirkuma apjomu kopumā vai par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Katrā iepirkuma daļā uzvarētājs tiks noteikts atsevišķi.

 

Garantijas laiks – 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.

Preču piegādes vieta – Dienvidu mols 4, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: Preces jāpiegādā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pieprasītajā apjomā (pa daļām) 60 (sešdesmit) dienu laikā. Līgums tiek slēgts uz laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.12.2021
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
21.12.2021
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 28.decembrim plkst. 16:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/67974

 

 

 

Piedāvājuma detaļas
Iepirkums:
Partraukts
Pamatojums:
Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 28.decembrim plkst.16:00 netika saņemti piedāvājumi.
Lēmuma datums:
28.12.2021