Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /24
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Nauris Zariņš, tālr. numurs 62102906,

e-pasta adrese [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 Iepirkuma priekšmets: Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums) un Veicamo darbu tāmi (2.pielikums).

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 5 (piecas) darba dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas un atļaujas (ordera) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā saņemšanas brīža.

Objekta atrašanās vieta: Dienvidu mols, Ventspils.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 5.aprīlim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
05.04.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
22.03.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 5.aprīlim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "GT L"
Līguma priekšmets:
Vētras radīto lokālo izskalojumu aizbēršana Ventspils brīvostas Dienvidu molā
Līguma cena:
7 899.78
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
29.04.2022