Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Aukstā ūdens atzara remonts Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2022 /25
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. nr.26159886, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Iepirkuma priekšmets: Aukstā ūdens atzara remonts Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 5, Ventspilī, saskaņā ar Darba uzdevumā (1.pielikums) un Veicamo darbu tāmē (2.pielikums) noteikto.

CPV kods: 45000000 – 7 (Celtniecības darbi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

Objekta atrašanās vieta: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils, LV-3602.

Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no darbu pabeigšanas brīža.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2022.gada 16.maijam plkst.1400, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.05.2022
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
03.05.2022
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 16.maijam plkst. 14:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “SZMA Ventspils”
Līguma priekšmets:
Aukstā ūdens atzara remonts VATP 5, Ventspilī
Līguma cena:
4 408.98
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
09.06.2022