Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
“Ugunsboju bateriju piegāde”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /5
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Jaunu ugunsboju bateriju (30 gb.), turpmāk “Preces”,  piegāde. Ugunsboju baterijām jāatbilst šādiem parametriem:
 1. Diametrs

līdz 230 mm

 1. Augstums

līdz 1100 mm

 1. Spriegums

18 v.

 1. Ietilpums

ne mazāk kā 550 Am/h

 1. Vides temperatūra

-200C +450C

 1. CPV kods: 31440000-2 (Baterijas).
 2. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
 3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 4. Piegādes vieta: Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi - Dienvidu mols 4, Ventspils.
 5. Avanss netiek paredzēts.
 6. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no Preču piegādes brīža.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
13.02.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 13.februārī plkst. 14:00

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "TEBATA"
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju iegāde
Līguma cena:
22050
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
24.02.2023