Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /20
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Remonta padziļināšanas darbu veikšana Ventspils brīvostas akvatorijā – Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā, grunts uzkrātuvē, priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa (objekts Nr.1) - remonta padziļināšanas darbi Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā un grunts uzkrātuvē:

 

Maksimālais darbu apjoms 300 000 m3.

Kuģu ceļi jūrā ~250 000m3 un

grunts uzkrātuve “Dienvidu kabata” ~ 50 000 m3.

Kuģu ceļu dziļums līdz 17,0m.

Jūrā grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis.

Darbu apjoms gada laikā: no 250 000 līdz 300 000 m3

izsaukumu skaits - 1

 

2.daļa (objekts Nr.2) - remonta padziļināšanas darbi priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm:

Maksimālais apjoms 60 000 m3.

Priekšostas akvatorija, Ventas upes kuģošanas kanāls un piestātņu akvatorijas ~ 50 000m3.

Pie piestātnēm ~ 10 000m3.

Darbu veikšanas dziļums līdz 17,0 m.

Grunts sastāvs – upes sanesas.

Darbu apjoms gada laikā: no 50 000 līdz 60 000 m3

izsaukumu skaits - 1

Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas

Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.

Avanss netiek paredzēts.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 10.martam plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 10.martā plkst. 14:00.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
10.03.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
16.02.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Normunds Kornijanovs
Tālrunis:
29342131
Papildu informācija:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

Faksa numurs

63621297

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Normunds Kornijanovs, t. 29342131, e-pasts: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
Personu apvienība SIA Aquatex, reģ. Nr. 40003408974, Hegemann GmbH, reģ. Nr. HRB27839
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā - 1.daļa, cena par vienu m3
Līguma cena:
5.04
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.05.2023
Piegādātāja nosaukums:
Personu apvienība SIA Aquatex, reģ. Nr. 40003408974, Hegemann GmbH, reģ. Nr. HRB27839
Līguma priekšmets:
Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā - 2.daļa, cena par vienu m3
Līguma cena:
17.56
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.05.2023