Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Jaunas laivu piekabes piegāde Ventspils brīvostas pārvaldei
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /105
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Jaunas laivu piekabes piegāde Ventspils brīvostas pārvaldei saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā  (1.pielikums) noteikto.
  2. CPV kods: 34223300-9 (Piekabes).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
  5. Piegādes vieta: Kr.Valdemāra 2 , Ventspils.
  6. Grantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
  7. Avanss netiek paredzēts.
  8. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 27.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.11.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
08.11.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 27.novembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 27.novembrī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “HCT AUTOMOTIVE”
Līguma priekšmets:
Jaunas laivu piekabes piegāde Ventspils brīvostas pārvaldei
Līguma cena:
5170
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
19.12.2023