Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Programmatūras Office 365 Business standard piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /115
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Programmatūras Microsoft 365 Business Standard iegāde (60 gab. vienam gadam).
  2. CPV kods: 48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas).
  3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2024.gada 19.janvārim.
  5. Avanss netiek paredzēts.
  6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 27.decembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
27.12.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 27.decembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 27.decembrī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas”
Līguma priekšmets:
Programmatūras Office 365 Business standard piegāde
Līguma cena:
6 604.80
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
11.01.2024