Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Telpu Nr.303 un Nr.306 remonts Jāņa ielā 19, Ventspilī
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /6
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Andis Jansons, tālr. numurs 26159886,

e-pasta adrese: [email protected], [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Telpu Nr.303 un Nr.306 remonts Jāņa ielā 19, Ventspilī (turpmāk – Objekts) saskaņā ar Darbu tāmē (2.pielikums) noteikto. Iepirkuma priekšmets ietver:
  1. Telpu Nr. 303 un Nr. 306 remontu ar kopējo platību līdz 49 m2.
 2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
 3. Darbu izpildes vieta: Jāņa iela 19, Ventspils.
 4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 5. Darbu izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
 6. Darbu izpildes laiks un organizācija savlaicīgi jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi.
 7. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
 8. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas.
 9. Ieinteresētais piegādātājs pirms iesniegt iepirkumā paredzētos dokumentus var veikt Objekta apsekošanu, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikumā minēto Pasūtītāja pārstāvi: Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Andi Jansonu, m.t.nr.: +371 26159886.
 10. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 30.janvāra plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.01.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
E-pasts:
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 30.janvāra plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “A&D”
Līguma priekšmets:
Telpu Nr.303 un Nr.306 remonts Jāņa ielā 19, Ventspilī
Līguma cena:
6 310.13
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.02.2024