Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Autoceltņa pakalpojums navigācijas līdzekļu pārvietošanai
Veids:
Cenu aptauja
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /4
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Dainis Briedis, tālrunis 27128850, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 1. Iepirkuma priekšmets: Autoceltņa pakalpojuma izmantošana peldošo navigācijas līdzekļu un aprīkojuma pārvietošanai Medņu ielā 42, Ventspils (kadastra numurs 27000012307027) uz/no kuģa pie piestātnes Nr.6 (turpmāk – Piestātne), turpmāk “Pakalpojums”. Pakalpojums sniegšanai jānodrošina autoceltnis ar celtņa operatoru.
 2. CPV kods: CPV 60000000-8 (transporta pakalpojumi).
 3. Darba apjoms:
  1. Pēc pieprasījuma pārvietot peldošo navigācijas aprīkojumu, turpmāk “Bojas”, un tā komponentus (enkurus, ķēdes u.c.) Piestātnē, apkopju un remontdarbu veikšanai.
  2. Plānotā Boju pārvietošana apkopei –  2 līdz 3 reizes mēnesī (līdz 2 stundām vienā reizē).
  3. Orientējoši 4 reizes gadā 6-7 gab. bojas ar enkuriem un ķēdēm pārvietošana uz/no kuģiem pie Piestātnes (līdz 16 stundām vienā reizē).
  4. Paredzamais Pakalpojuma apjoms gadā ap 110-130 stundām.
  5. Vienas pārvietojamā aprīkojuma vienības svars līdz 5 tonnām.
  6. Minimālais nepieciešamais celtņa izlices garums darbam ar 2.3.5. apakšpunktā norādīto svaru - 6 metri.
  7. Autoceltņa ierašanās laiks pēc izsaukuma saņemšanas – 48 stundas.
 4. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Medņu 42, Ventspils.
 5. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts uz 1 (vienu) gadu.
 6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 7. Pretendenta piedāvājumam jābūt spēkā un saistošam tā iesniedzējam ne mazāk kā 2 (divi) kalendārie mēneši pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.01.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 26.janvāra plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "SAMRODE"
Līguma priekšmets:
Autoceltņa pakalpojums navigācijas līdzekļu pārvietošanai
Līguma cena:
60.00
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.02.2024