Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 apsekošana un tehniskā ekspertīze
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /28
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 apsekošana un tehniskā ekspertīze, saskaņā ar darba uzdevumu (1.pielikums) un līgumcenas atšifrējumu (3.pielikums).
  2. CPV kods: 71335000-5 (Inženiertehniskā izpēte), 71351924-2 (Zemūdens izpētes pakalpojumi).
  3. Darbu izpildes vieta: Dzintaru iela 82C, Ventspils.
  4. Līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.  
  5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 7.maija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.05.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
15.04.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Nauris Zariņš
Tālrunis:
62102906
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 7.maija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121224